Päivittäinen viiden aiheen lista

Anna palautetta: meditoikuinbuddha@gmail.com

Kuuntele julkaisu luettuna:

Kaikki lähtee tosiasioiden tunnustamisesta, myös buddhalaisuudessa

Elämän realistinen tarkastelu sekä parantaa elämänlaatua että mahdollistaa meditoinnin onnistumisen.

Myötätunto sisältyy olennaisena osana totuuden tunnustamiseen. Buddhan mukaan on keskeistä huomata, että elämän tosiasiat koskevat kaikkia.

Elämän tosiasioiden pohtiminen osoittaa, että kaikki ylenkatse on merkki harhaisuudesta. Kaikki ovat lopulta samassa veneessä.

Buddhalainen ei siis työnnä päätään pensaaseen. Mutta mistä tosiasioista tässä nyt puhutaan?

Viisi aihetta pohdiskeltavaksi

Buddha kannusti kaikkia ihmisiä pohtimaan päivittäin viittä aihetta, jotka tukevat henkistä harjoitusta ja auttavat keskittymään olennaiseen.

Buddhan sanoin ne kuuluvat seuraavasti:

  1. “Olen altis ikääntymiselle, en ole vapaa ikääntymisestä.”
  2. “Olen altis sairauksille, en ole vapaa sairauksista.”
  3. “Olen altis kuolemalle, en ole vapaa kuolemasta.”
  4. “Joudun eroamaan kaikesta rakkaasta ja läheisestä. “
  5. “Perin tekoni ja omistan tekoni. Synnyn teoistani, ja teot ovat turvapaikkani sekä läheiseni. Olen sekä hyvien että huonojen tekojeni perijä.”1

Aiheiden asettelu tekee selväksi buddhalaisen asenteen elämään. Loppujen lopuksi ihminen perii vain omat tekonsa2, joten se on alue, johon kannattaa kiinnittää eniten huomiota.

Buddha ei tietenkään keksinyt aiheita tyhjästä. Varhaisista opetuksista käy selväksi, että juuri elämän tosiasioiden pohtiminen sai Buddhan lähtemään hengelliselle polulle.

Ikääntymisen, sairastumisen ja kuoleman lisäksi ajatus jälleensyntymästä motivoi Buddhan hakemaan ratkaisua mieltä polttaneisiin ongelmiin. Ja tekstien mukaan ratkaisu myös löytyi.

Yksinkertaisten tosiasioiden pohtiminen ei siis ole vain perusbuddhalaisuutta. Oikein tehtynä ja osana tasapainoista harjoittelua aiheiden jatkuva pohtiminen voi johtaa syvällisiin oivalluksiin.

Mitkä ovat hyödyt?

sairas munkki
Tosiasioiden tunnustaminen lisää myötätuntoa. Kuva: I Ketut Sarbi

Kaikki eivät kuitenkaan ole suunnittelemassa munkin tai nunnan uraa.

Miksi Buddha siis kannusti kaikkia ihmisiä tarkastelemaan elämän tosiasioita?

Onneksi syitä ei tarvitse arvailla. Aiheiden luettelemisen jälkeen hän nimittäin avasi myös pohdiskelusta seuraavia hyötyjä.

Buddhan mukaan maailma on täynnä ihmisiä, jotka tekevät typeriä tekoja, koska ovat juopuneet omasta nuoruudestaan, terveydestään tai elinvoimastaan.

Toisaalta typeryyksiin kannustaa myös rakkaisiin asioihin ja läheisiin kohdistuva himo ja ahneus, puhumattakaan kyvyttömyydestä miettiä omien tekojen seurauksia.

Buddhan mukaan viiden aiheen keskeinen tarkoitus on siis vähentää turhamaisuutta, heikentää himoa sekä auttaa luopumaan hölmöstä käytöksestä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää juuri aiemmin mainitusta syystä: teot ovat ainut turvapaikkamme.

Vaikuttaa siis melko itsestäänselvältä.

Himon vähentäminen voi kuitenkin kuulostaa hieman kummalliselta. Onko meidän siis luovuttava kaikesta mielenkiinnosta läheisiämme kohtaan?

Lähemmin tarkasteltuna Buddhan sanat käyvät järkeen. Mitä vähemmän haluaa omilta läheisiltään ja keskittyy omiin tekoihinsa, sitä terveemmälle pohjalle myös omat läheissuhteet rakentuvat.

Opetuksesta ilmenee myös hyvin Buddhan tinkimättömyys.

Buddhalaisessa ajattelussa ei löydy oikeutusta muiden ihmisten tai eläinten vahingoittamiselle.3 Ei, vaikka tekojen taustalla vaikuttaisivat yleisesti yhteiskunnassa arvostetut asenteet, kuten isänmaallisuus tai perherakkaus.

Omista teoista on väistämättä kannettava vastuu, eikä epäviisasta toimintaa voi oikeuttaa ulkoisilla tekijöillä4.

Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että Buddha ei vaatinut ihmisiltä täydellistä moraalista puhtautta.

Ihmiset tekevät virheitä, eikä tarkoitus ole valaistua kertaheitolla5. Tärkeintä on pistää Buddhan opetukset käytäntöön ja katsoa, miten ne vaikuttavat omassa elämässä.

Jos oma käytös ja asenne muuttuu parempaan suuntaan, ollaan oikealla polulla.

Kaikki ovat samassa veneessä

koira
Kukaan ei voi paeta tosiasioita. Kuva: Mike Kilcoyne

Onko tosiasioiden pohtimisesta sitten muutakin hyötyä?

Tyypilliseen tapaansa Buddha vie aiheen pohtimisen vielä pidemmälle. Hyötyjen luettelemisen jälkeen hän toteaa, kuinka aiheiden pohtiminen johtaa syvällisempään ymmärrykseen maailmasta.

Kun ihminen on ensin tarkastellut aiheita omasta näkökulmastaan, on mahdollista huomata, että samat tosiasiat pätevät kaikkien elävien olentojen kohdalla. Ne luovat raamit olemassaololle ja leimaavat loputonta jälleensyntymän- ja kuoleman kierrettä.

Tässä vaiheessa aiheiden todellinen syvyys alkaa paljastua.

Buddhan mukaan parhaimmillaan pohdiskelu voi jopa viedä kohti kaikista olemassaolon kahleista luopumista. Yksinkertaisessa opetuksessa piilee siis valtava potentiaali!

Lähteet ja viittaukset:

  1. Tämä julkaisu pohjaa opetukseen AN 5.57.
  2. Kamma, sankrit: karma. Karma tarkoittaa siis ennen kaikkea toimintaa ja sen seurauuksia, ei mystistä voimaa, joka ohjaisi universumia kaikkitietävän Jumalan tavoin.
  3. Buddhan kuuluisan lausahduksen mukaan jalot olennot suosittelevat ainoastaan vihan tappamista, SN 1.71. Dhammapadan kappale nimeltä “Keppi” (vertaa sanontaan “keppi ja porkkana”) käsittelee liikuttavasti väkivallattomuutta.
  4. Suttissa AN 1.76–81 Buddha muun muassa toteaa, että perheen, maineen ja sukulaisten menettäminen on pikkujuttu viisauden menettämiseen verrattuna. Vastaavasti viisauden saavuttaminen päihittää maallisen menestyksen.
  5. Buddhan harjoituksessa virheiden myöntäminen ja niistä oppiminen on osa henkistä kasvua, AN 3.91. Harjoituksen eteneminen hiljalleen ilman äkillisyyttä kuvataan muun muassa Buddhan valtamerivertauksessa, AN 8.19.

2024

Back to Top ↑